KOMMER VÅREN – 20. Trening, atferd, hundens språk og problemløsing.

Kurset er under planlegging og det vil derfor komme mere info/forandringer etterhvert.

Dette er kurset for deg som ønsker å lære litt ekstra om hund og trening, hundens språk, atferd og problemløsing.

MÅLGRUPPE:

Unghunder til eldre hunder. Hundeeiere som vil lære litt mere om hundens kommunikasjon med omverdenen, hvordan vi best kan trene for å oppnå et raskt og varig resultat, hvordan vi jobber med f.eks. passeringstrening, kontroll på hunden på avstand, ikke hoppe, innkalling og andre hverdagsferdigheter.

Dette kurset vil ha 5 – 8 deltagere. Vi starter opp etter påske og vi avslutter i oktober. Første og antageligvis siste gang vi møtes, blir en lørdag. Vi skal møtes noen ganger før og noen ganger etter sommerferien. Hvor mange ganger det blir, er jeg litt usikker på i dag. Det vil jeg komme tilbake til.

KRAV TIL DEG SOM DELTAGER:

 • Du møter på Låplassen til oppsatte tider (uansett vær osv.) ca her 14. dag.
 • du må ha tid til å lese teorien som blir lagt ut
 • du må ha tid til å trene mellom kurskveldene og filme øvelsene som dere får i lekse
 • innleveringsoppgavene må leveres innen fristen. Det vil bli en liten skriftlig oppgave før og en etter sommerferien.

FORELØPIG KURSINNHOLD:

 • KOMMUNIKASJON: Hvordan hunder «prater» med hverandre og oss på to bein. Dempende og avstandsøkende signal, hundens språk.
 • MENTAL TRENING: godbitsøk, spor, smeller osv.
 • HVERDAGSFERDIGHETER: innkalling, bli-øvelser, kontroll på hund på avstand, gå fint i bånd.
 • ATFERD/HVERDAGSPROBLEMER: utagering på tur, aggresjon, hilse pent, problemer med å gå fint i bånd, passeringsproblematikk, seperasjonsangt bl.a.
 • BELØNNING: hva er en belønning, hvorfor belønner vi, hvordan belønner vi, effektiv belønning til ulike øvelser.
 • KOMMANDO/Å NAVNGI EN ØVELSE: når gjør vi det for best mulig å få en sikker kommando,en kommando som hunden lystrer?
 • PRAKTISK HJEMMEARBEID: trene på leksene dere får mellom møtene på Låplassen og å filme treningen. Jeg vil evaluere treningen og gi dere en tilbakemelding på innleveringene.
 • SKRIFTLIG HJEMMEARBEID: dere vil få en skriftlig innleveringsoppgave vår og høst, som vil vurderes av meg.

Det blir opprettet en lukket facebookgruppe for dere. Her vil vi kommunisere om kurset og dets innhold, og prate om ting som vi lurer på.

Dette er ikke et kurs for hunder med store atferdsutfordringer, de har bedre utbytte av et par privattimer. Er du i tvil om kurset passer for dere, er det bare å ta kontakt.

Det er ingen bindende påmelding nå, selvsagt. Du kan allikevel melde din interesse for kurset. Det gjør du via mail: hallingdalhundeskole@gmail.com.

DETTE TROR JEG VIL BLI ET MORSOMT OG NYTTIG KURS.