HUNDETRENERKURS.

Har du lyst til å bli en ENDA bedre hundetrener?

Er du litt over interessert i -og vil du bli skikkelig god til å trene hund? Da kan dette kurset være noe for deg.

Kurset settes opp våren + høsten – 22. Her vil vi gå «dypere» inn i både teori og praktisk trening.

Det blir ei teoretisk innleveringsoppgave underveis (mellom andre og tredje kurshelg) + en praktisk «prøve» i trenerferdigheter siste kurshelg.

Minimum 6 deltagere, 100 % fremmøte, 4 helger (2 før- og 2 etter sommerferien). Ved påmelding forplikter du deg til å delta på alle helger som er satt opp og å betale kursavgiften før hver helg.

Jeg kommer til å opprette en egen facebookgruppe, hvor vi kan diskutere trening, legge inn filmer av treningen og hvor jeg vil svare på eventuelle spørsmål som dere måtte ha.

BETALINGSBETINGELSER

Påmeldingen er registrert og du har fått bekreftet plass, når første kurshelg er betalt.

Kursavift: kr. 7.000,00 for hele kurset (4 helger), kr. 1.750,00 pr. helg. Du betaler i rater, dvs. før hver kurshelg.

VIKTIG: du kan ikke «hoppe av» kurset underveis. Når du melder deg på og betaler for første kurshelg, binder du deg for hele kurset.

Nesbyen Hundeskole er godkjent medlem av PROhund guiden.

KURSDATOER – 22

 • 7. + 8. mai.
 • 11. + 12. juni
 • 20. + 21. august
 • 17. + 18. september. Muligens bare lørdag.

Vi møtes på Låplassen/Nes kl. 10.00 hver dag og trener til ca kl. 14.30.

MERK DEG: det kan hende at vi møtes et annet sted også, men det er avhengig av vær og hva vi skal jobbe med. Det kan derfor bli bestemt tett opp til kursdagene.

Datoene kan bli forandret, men etter 15. mars er de fastsatt og endres ikke.

KRITERIER FOR Å DELTA

 • Du må ha en hund å trene med som ikke er valp, dvs. fra ca. 7 mnd. og oppover. Det er ingen øvre aldersgrense. Jeg oppfordrer alle med litt eldre hunder til å delta.
 • Det er en fordel at hunden din og du har deltatt på et valpekurs/grunnkurs/hverdagslydighetskurs fra før.
 • Hunden må kunne «sitt» og «dekk» sånn nogenlunde.
 • Hunden din må klare å være i ro i bilen eller i et bur, når vi går gjennom teori og planlegger den praktiske treningen.
 • Hunden må klare å trene med ande hunder rundt seg. Vi har stor plass å trene på på Låplassen og det gir mulighet for stor avstand til andre hunder.
 • Du må levere ei skriftlig prøve i tide.
 • Du må ha tid til å trene mellom kurshelgene.
 • Du må kunne møte til alle fire oppsatte helger.
 • Du må bidra til et godt treningsmiljø i gruppa og være fokusert hver helg.

FORELØPIG KURSPLAN.

 • Positiv forsterkning og negativ straff.
 • Hvordan belønne hunden slik at den er raskt klar til en ny repetisjon.
 • Forsterkningsskjema/variabel forsterkning.
 • Innlæringsveien.
 • Hvordan planlegge egen trening/lage en kriterieplan.
 • Hva kan du fokusere på når treningen ikke går som planlagt.
 • Stimuluskontroll/sette navn på en øvelse.
 • Motbetinging og desensitivisering.
 • Grunnferdigheter, praktisk trening (med skriftlig tillatelse fra Morten Egtvedt, Canis).
 • Avstandsbelønning.
 • Target-trening.
 • Trene på å gå baner/kjeder.
 • Frivillige atferder eller bruk av hjelp under trening.
 • Jeg har også lyst til at vi skal jobbe med problematikken rundt passeringstrening, som så mange hundeeiere sliter med. Vi får se hvor god tid vi får underveis i kurset.

Jeg åpner opp for påmelding til kurset etter 15. mars, for da er datoene for kurset satt. Hvis du har meldt din interesse for kurset før det, får du fortrinnsrett til deltagelse på kurset.

Du kan melde din interesse for kurset nå, uten at du forplikter deg til å delta. Da sender du en mail til hallingdalhundeskole@gmail.com. Du vil da få fortrinnsrett på en plass hvis det skulle bli aktuelt.

Det er fire ekvispasjer som har meldt sin interesse, så langt.

To gode venner på tur.