KURS HØSTEN – 21.

Jeg kommer kanskje til å sette opp et kurs høsten – 21.

Kurset har jeg kalt: «KONTAKT, KONTROLL OG SAMARBEID».

Dette er mitt eget kursopplegg og det er derfor ingen andre som har samme kursoppsett.